Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201

Obiective

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea calificarii asistentilor medicali licentiati (AML) implicati in nursingul pacintului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenti de ciclu II Bologna) in anestezie, terapie intensiva si medicina de urgenta.

Stimularea orientarii AML catre cariera in educatie si formare profesionala continua de calitate, bazata pe curicule flexibile adaptate pietii muncii, cu crearea unor noi oportunitati de cercetare si specializare in domenii de varf ale nursingului pacientului critic.

Pe termen lung se vor obtine beneficiile:

 • Crearea unui program de selectie si formare a masteranzilor in acord cu procesul Bologna de restructurare a invatamantului superior
 • Dezvoltarea activitatii didactice specializate necesare implementarii standardelor internationale de studii universitare tip masterat, pentru AML
 • Introducerea manualelor de educatie bazate pe obiective educationale
 • Elaborarea metodologiei de evaluare in vederea selectiei programelor flexibile adaptate cerintelor pietii muncii
 • Introducerea unei metodologii de auditare la standarde europene a programelor educationale de masterat la AML
 • Cresterea vizibilitatii europene si internationale a AML din Romania
 • Introducerea cercetarii in domeniul nursingului pacientului critic în Romania, oferind posibilitatea dezvoltarii programelor doctorale in domeniu
 • Restructurarea si imbunatatirea sistemului de educatie in domeniul nursingului pacientului critic in vederea cresterii capacitatii universitare de a furniza AML cu competente, cunostinte si abilitati profesionale competitive pe piata muncii
 • Atragerea reprezentantilor din domeniul biomedical si a institutiilor de asistenta medicala partenere in educatie, intr-un parteneriat strategic in domeniul nursingului calificat al pacientului critic.


 • Obiective specifice/operationale

 • Introducerea programelor de masterat pentru AML prin extinderea oportunitatilor de invatare si aparitia studentilor de ciclu II Bologna in domeniul nursingului de calitate
 • Remedierea punctelor slabe intilnite la nivelul educatiei AML(lipsa unui sistem de educatie medicala postuniversitara performant, a posibilitatilor materiale de accesare a studiilor post universitare) prin organizare curiculara adaptata nevoilor de performanta
 • Facilitarea mobilitatilor transnationale, cu imbunatatirea accesului la resursele de invatare si cercetare europene si cresterea vizibilitatii internationale a universitatilor romanesti
 • Formarea masteranzilor din cadrul AML ca si corp de cercetatori pentru studiile doctorale si postdoctorale
 • Asigurarea unui cadru standardizat al procesului de educatie si formare dupa incheierea ciclului universitar al AML, bazat pe un sistem coerent de nivele de expertize
 • Cresterea calitatii asistentei medicale de varf a pacientului critic prin crearea unui sistem competitiv de formare si integrare pe piata muncii interne, cu posibila reducere a exodului AML din sistem
 • Copyright © 2011 UMF Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.
  Realizat de Qual Media