Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201


Proiectul POSDRU 61577 dedicat infiintarii masteratelor pentru asistentii medicali din anestezie, terapie intensiva si medicina de urgenta s-a incheiat.

Rezultate:

Au fost infiintate 3 programe de masterat profesional pentru asistentii medicali cu diploma de licenta care lucreaza sau doresc sa lucreze in anestezie, terapie intensiva si medicina de urgenta. Cu aceasta ocazie s-au elaborat cele 3 curicule de invatamant si machetele didactice ale programelor de masterat pornind de la curicule europene in domeniu. Masteratele au fost acreditate de catre ARACIS si sunt de asemenea inscrise in RNCIS.

Au absolvit masteratul un numar de 30 de masteranzi inclusi in grupul tinta si inca 20 masteranzi inafara grupului tinta. In prezent, masteratele sunt in curs de desfasurare si includ alti 10 studenti la masterat.

S-au publicat in total un numar de 12 articole ISI/BDI la care masteranzii au fost prim autori sau co-autori. Fiecare masterand a prezentat pe durata proiectului cel putin o lucrare la un congres international sau national cu participare international.

S-au desfasurat un numar de 6 schimburi de experienta in centre universitare europene cu traditiesi experienta in nursingul in ATI si medicina de urgent: Paris- Institutul de formare profesionala in nursing Teodore Simon, Porto- Universitatea CESPU si Novara-Universitatea A Avogadro. In cadrul acestor schimburi de experienta masteranzii au avut posibilitatea sa participe la activitati didactice, clinice si de cercetare/simulare in domeniu si sa se puna la curent cu protocoalele de nursing din institutiile respective, ceea ce a dus la cresterea calitatii procesului de invatamant si al celui de nursing desfasurat la locul de munca al masteranzilor .

Perspective deschise

Proiectul a deschis, prin crearea acestor masterate, perspectiva inscrierii asistentilor medicali absolventi ai programelor de masterat la programe de studii doctorale in nursing, ca o posibilitate de dezvoltare profesionala si a carierei.

In plus, se creeaza astfel posibilitatea formarii cadrelor didactice universitare in domeniul nursingului in ATI si medicina de urgenta care in viitor vor preda si vor forma asistentii medicali in aceste domenii de varf in nursingul pacientului critic.

Consideram ca este, de asemenea, creata o premisa pentru introducerea specializarii asistentilor medicali din ATI si medicina de urgenta.

Apreciem in final ca proiectul si-a atins pe deplin toti indicatorii si toate obiectivele propuse pe plan didactic, al practicii clinice si de cercetare.

Proiectul a insemnat o schimbare de perspectiva in asistenta medicala a pacientului critic si deschide oportunitati de crestere in continuare a calitatii nursingului pacientului critic si de continuare a procesului de invatamant prin programele de masterat create.

MASTER ASIST

Proiect inovativ de reformă în educație și creșterea calității asistenței medicale în anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență prin inființarea studiilor postuniversitare de masterat pentru asistenții medicali licențiați – un pas spre dezvoltarea cercetării educațional aplicative a nursingului pacientului critic

Proiect POSDRU/86/1.2/S/61577

Rezultate obtinute pana in prezent in cadrul proiectului. Actualitati.

A absolvit prima promotie de masteranzi bursieri din cadrul proiectului

A absolvit prima promotie include 25 de masteranzi bursieri POSDRU, dintre care 12 masteranzi la programul de masterat de Asistenta medicala specializata in terapie intensiva, 6 masteranzi la programul de Asistenta medicala specializata in anestezie si 7 masteranzi la programul de masterat de Managementul pacientului critic. Pe langa acesti masteranzi bursieri au absolvit inca 2 masteranzi in regim cu taxa, ceea ce demonstreaza deja sustenabilitatea proiectului. In anul universitar 2012-2013, pe langa cei 5 bursieri POSDRU, sunt inscrisi inca 18 masteranzi.

Toate cele 3 programme de masterat sunt acreditate ARACIS.

S-au desfasurat un numar de 4 schimburi de experienta ale masteranzilor in centre specializate in educatia asistentilor medicali la Paris- Institutul de formare interspitaliceasca Theodore Simon (IFITS), Porto- Facultatea de nursing a universitatii CESPU si Novara- Universitatea A Avogadro.

Este in curs de perfectare al 5-lea schimb de experienta cu ultimii 5 bursieri POSDRU.

S-au publicat pana in prezent in cadrul proiectului 2 articole in reviste cotate ISI si 4 articole in reviste indexate in reviste BDI la care masteranzii sunt prim- sau coautori.

Au fost comunicate numeroase lucrari stiintifice la congresul national ATI (Sinaia 2012) si la A 10- a conferinta nationala a asistentilor medicali din Romania (Cluj-Napoca 2012).

Copyright © 2011 UMF Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Qual Media