Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-201

Informații generale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013

AXA PRIORITARĂ I „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.2 „Universitate pentru viitor”
Contract POSDRU POSDRU/86/1.2/S/61577


Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Director Proiect: Conf. Dr. Daniela Ionescu

Perioada de derulare: 01.11.2010 - 31.10.2013

Valoare contract: 3.578.499,00 RON din care asistența financiară nerambursabilă este 3.430.593,00 RON

Copyright © 2011 UMF Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.
Realizat de Qual Media